Projekt 2015-2016TRANSITION IIFörflyttningar / den rörliga människan / föränderliga mänskliga landskap

I all mänsklig tid har vi rört oss, för att utfodra våra djur, finna mat, jobb och trygghet. För överlevnads skull behöver de basala behoven tillgodoses. Detta kan tillhöra gårdagen för någon. Vardag och nutid för en annan. Men hur kan dessa erfarenheter gestaltas? Hur sätter vi ord, ger form eller uttryck kring mänsklig förflyttning och migration? Att färdas över tid och landskap, skapa relationer till nya platser, omskriva och förskjuta den mänskliga kartan.Leksands Kulturhus     8-10 / 12-11 2016

Meken Smedjebacken 19-3 / 23-4   2017
Image description

      


     Mobilitet Lena Stenberg

Image description

  Sámi Contemporary               10.7.- 27.9. 2015. Berlin            Lena Stenberg.   

     Respect indigenous rigts.                                                                    No mining reeinders herding area

     

Image description
Image description
Image description

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Image description
Image description

 

 LENA STENBERG

 OCCUPATION

 2015, Sweden


Lena Stenberg has worked with Light, an artistic exchange between artists in Sweden and Ukraine. The presentwork, Occuption, is about the conflict that began in Ukraine in 2014. Suddenly Ukraine was occupied. 

The art project Light had planned to visit Crimea, but the

trip had to be cancelled when Russia invaded the peninsula. They went to Odessa

instead. War was a stone’s throw away but it went unnoticed there – except for a

general fear and uncertainty of what the future held.

Image description


Imago Mundi is a cultural, democratic and global project that looks to the new frontiers of art in the name of coexistence of expressive diversity

Luciano Benetton

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

www.imagomundiart.com

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Image description

             

    Gislaved Konsthall  -  Koncentrat

      


Image description


 

Time out


 26 nov 2016 – 15 jan 2017


En mellanakt om en stad i limbo. Koncentrat tar grepp om hemstaden Kiruna

 inför den stora omvandlingen.


Medverkande konstnärer:
Agneta Andersson, Victoria Andersson, Britta Marakatt-Labba, Anita Mikko, 

Lena Stenberg, Anita Ylipää och Lena Ylipää.


                                       Foto. Agneta Andersson. Viktoria Andersson.

Image description

 

         Deformationzon          Lena Stenberg            Mixmedia.